OA Neveklov

Obchodní akademie - zaměření cizí jazyky

Obchodní akademie - zaměření cizí jazyky

 

UČEBNÍ PLÁN
             
Kód a název oboru vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie    
Zaměření: Cizí jazyky          
Název ŠVP: Obchodní akademie Neveklov      
Délka a forma vzdělávání: 4 leté denní studium      
Stupeň vzdělání: střední s maturitou      
Doba platnosti: od 1. 9. 2016 počínaje 1. ročníkem    
             
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratky Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem
1. 2. 3. 4.
I. Povinné všeobecné            
Ceský jazyk a komunikace CJK  2  1  1  2   6
První cizí jazyk  PCJ  4  4  4  4  16
Druhý cizí jazyk DCJ  4  4  4  4  16
Literární výchova LIV  2  1  1  2   6
Společenské vědy SPV  1  1  1  -   3
Dějepis DEJ  2  -  -  -   2
Matematika MAT  4  3  3  3  13
Základy přírodních věd ZPV  2  2  -  -   4
Tělesná výchova TEV  2  2  2  2   8
Povinné všeobecné celkem 23 18 16 17  74
II. Povinné odborné            
Ekonomika EKO  3  3  3  3  12
Účetnictví UCE  -  4  3  4  11
Ekonomická cvičení EKC  -  -  -  2   2
Fiktivní firma FIF  -  -  2  -   2
Informatika INF  2  2  2  1   7
Hospodářské výpočty HVP  2  -  -  -   2
Statistika STA  -  1  -  -   1
Finanční gramotnost FIN  -  1  -  -   1
Písemná a elektronická komunikace PEK  3  3  2  1   9
Povinné odborné celkem 10 14 12 11  47
III. Povinně volitelné profilující            
Ekonomický seminář v PCJ EKA,EKN  -  -  1  1   2
Ekonomický seminář v DCJ EKN,EKA  -  -  -  2   2
Jazykový seminář v anglickém jazyce JSA  -  1  -  -   1
Jazykový seminář v německém jazyce JSN  -  -  2  -   2
Povinně volitelné profilující celkem  -  1  3  3   7
IV. Povinně volitelné            
Matematický seminář MAS  -  -  2  2   4
Obchodní CJ OAJ, ONJ  -  -  2  2   4
Společenskovědní seminář v CIJ SVSA,SVSN  -  -  -  2   2
Účetnictví v praxi UCP  -  -  -  2   2
Seminář z informatiky SEI  -  -  -  2   2
Další volitelné předměty  -  -  -  2   2
Povinně volitelné celkem  -  -  2  2   6
 
Povinné celkem 33 33 31 31 128
Povinně volitelné celkem  -  -  2  2   4
Limit    33  33  33  33  
Počet hodin celkem 33 33 33 33 132
Jste zde: Titulní stránka Obchodní akademie - zaměření cizí jazyky