OA Neveklov

ICT plán

ICT plán

Přehled techniky Obchodní akademie v Neveklově
Číslo Název učebny Počet Připojeno Tiskárna Dataprojektor Int. tabule
105 Písárna 1 17 17 1 1 0
107 Písárna 2 15 15 2 1 0
113 ANJ 1 1 0 1 1
114 NEJ 1 1 0 1 0
115 Výpočetní technika 25 25 1 1 1
213 Výpočetní technika 2 28 28 1 1 0
218 Posluchárna 1 1 0 1 1
210 2. A 1 1 0 1 0
207 2. B 1 1 0 1 0
208 3. B 1 1 0 1 0
205 4. B 1 1 0 1 1
204 ZTV 1 1 0 1 0
212 RUJ 1 1 0 1 0
215 4. A 1 1 0 1 0
216 3. A 1 1 0 1 0
108 Sborovna 3 3 2 0  
109 Ředitelna 1 1 1 0  
110 Hospodářka 1 1 2 0  
111 Zástupce 1 1 1 0  
112 Ústředna 3 3 0 0  
106 Účetní 2 2 2 0  
209 Stavaři 1 1 1 0  
206 Jazyky 1 1 1 0  
214 Knihovna 1 1 1 0  
217 Spol. vědy 1 1 1 0  
DM FIF 1 2 2 1 0  
  FIF 2 2 2 1 0  
  Studovna 10 10 0 0  
  Vedoucí vych. 1 1 1 0  
  Vychovatelka 1 1 1 0  
Celkem Pro studenty 95 95 3 0  
  Pro zaměstnance 18 18 18 15  
  Total 113 113 21 15  
             
Ve všech počítačích je nainstalován operační systém Windows 10 a kancelářský balík MS Office 2013
             
  Server doménový Server - Bakaláři Webserver
  2 x Intel Xeon Intel Dual Core Xeon 3,0 GHz Intel Xeon 2,4 GHz
  32 GB RAM 4 GB RAM ECC 2,5 GB RAM ECC
  2 x 300 GB HDD RAID 1 2 x 300 GB HDD 2 x 36 GB HDD
  2 x 1 TB HDD RAID 1 1 Gb NET 100 Mb NET
  1 Gb NET Windows Webserver 2008 Windows Webserver 2008
  Windows 2012 Server R2 64 bit        
             
Všechny kmenové třídy jsou vybaveny učitelským PC a dataprojektorem. Probíhá postupná výměna dataprojektorů.
Od školního roku 2011/2012 jsou provozovány elektronické třídní knihy v rámci systému Bakaláři.
Došlo k výměně síťových prvků pro wifi připojení na OA i DM.
V červnu proběhla výměna PC v učebně PIS1 a původní hardware byl přesunut do učebny PIS2.
Do sborovny byla pořízena nová velkokapacitní tiskárna Xerox.
Plán
- výměna starých dataprojektorů v učebnách
- postupná výměna zastaralých notebooků pro vyučující
- výměna zastaralé tiskárny HP v kanceláři školy
Jste zde: Titulní stránka Dokumenty ICT plán