Pět dní, které strávili studenti ze Spremberga v Neveklově

Sobota 7.9.2013: Sraz účastníků výměnného pobytu byl stanoven na hlavním nádraží v 11.15. Účastníky z SRN očekávali čeští studenti Sabina Hrušková, Lucie Brejšková, Petra Táboříková, Veronika Ožanová, Tomáš Reichenauer a Jakub Skalický a 2 vyučující německého jazyka Mgr. Barbora Votrubová a Mgr. Jaroslava Keharová. Šest německých žáků a jejich dva učitelé umístili svá zavazadla do úschovny na nádraží a ve 12 hodin byl zahájen program pražského pobytu. Všech 16 účastníků dorazilo na Pražský hrad, kde bylo na plánu 6 zastavení na Královské cestě (Pražský hrad, chrám sv. Víta, Zlatá ulička, kostel sv. Mikuláše na Malostranském náměstí, Karlův most, Staroměstské náměstí s radnicí a orlojem), kdy čeští hostitelé tyto památky představili z hlediska historického vývoje i současného významu v německém i anglickém jazyce. Texty, jimiž památky prezentovali, měli všichni účastníci k dispozici v tištěné podobě. Dvouhodinová procházka po pamětihodnostech Královské cesty končila na Staroměstském náměstí a následovala po ní hodinová pauza k občerstvení a odpočinku. Poté se všichni společně odebrali zpět na hlavní nádraží. Studenti se svými partnery odjeli rychlíkem, kde si je převzali zástupci z hostitelských rodin, odvezli si je auty domů. Oba němečtí učitelé se ubytovali v benešovském hotelu Atlas a sešli se s českými kolegyněmi ke společnému posezení s večeří, při němž jim byl představen program na další dny jejich pobytu v Česku.

Neděle 8.9.2013: Němečtí studenti strávili den v hostitelských rodinách, které si pro ně připravily vlastními program. Pro své kolegy z Německa sestavily Mgr. Veisová a Mgr. Keharová soukromý program, který zahrnoval návštěvu hradu Český Šternberk s prohlídkou v německém jazyce, návštěvu kaple sv. Jiří a hladomorny. Po obědě v hradní restauraci pedagogové odjeli na Jemniště, kde si opět prohlédli zámecké prostory a přilehlé zahrady s malou ZOO. Po příjezdu do Benešova byli němečtí vyučující opět pozváni na společnou večeři.

Pondělí 9.9.2013: Všichni studenti, němečtí vyučující a Mgr. Keharová se sešli ráno na Masarykově náměstí, kde jim byla vysvětlena pravidla hry, která pro ně byla připravena. Jednalo se o „Schnitzeljagd" (stopovanou), při níž žáci museli plnit zadané úkoly a připravit si materiály pro prezentaci okolí zámku Konopiště. Do zámeckého parku se dopravili společně ekovláčkem, s jehož trasou a zastávkami byli účastníci seznámeni už před odjezdem. Každý pár studentů (český+německý partner) plnil podle vylosovaných pokynů vlastní úkoly, na které měl vyhrazeny téměř dvě hodiny. Poté se všichni společně vrátili zpět do města, kde si měli čeští studenti pro své přátele německy vyžádat na městském úřadu malé dárky jako upomínku na pobyt v Česku. Odpoledne strávili hosté svůj čas nákupy a prohlídkou města Benešov, poté se vrátili ke svým hostitelským rodinám. Mgr. Veisová a Mgr. Votrubová odvezly své německé kolegy na posezení se starostou Neveklova se společnou večeří.

Úterý 10.9.2013: Očekával nás celodenní výlet do Kutné Hory. Čeští studenti si pro své partnery připravili prezentace nejvýznamnějších míst v tomto okresním městě (celkové představení Kutné Hory, Hrádek – Muzeum stříbra s návštěvou důlních chodeb, chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr, Kostnici a kostel Nanebevzetí Panny Marie) v německém jazyce. Programu se kromě studentů, německých učitelů zúčastnily i Mgr. Veisová, Mgr. Votrubová a Mgr. Keharová. Zpáteční cesta vedla kolem hradu Český Šternberk, do Benešova všichni aktéři dorazili v 18 hod. a odebrali se do svých rodin a do hotelu.
Středa 11.9.2013: Program závěrečného dne výměnného pobytu probíhal na OA Neveklov. Od 7.45 do 8.30 měli němečtí studenti možnost zúčastnit se výuky angličtiny a matematiky (podle vlastního výběru). V následujícím čase pak v učebně výpočetní techniky zpracovávali ve dvojicích s českými partnery podklady k projektu „Schnitzeljagd" z 9. 9. 2013 a vyráběli plakáty pro prezentaci jednoho ze šesti navštívených míst v parku, které si vylosovali. Kromě toho bylo úkolem každého páru několikaminutové představení tohoto místa v německém jazyce formou prezentace. V této době si aktéři také vyměnili i pořízené obrazové materiály (fotografie a videa z pobytu) a bylo provedeno celkové vyhodnocení mezinárodní výměny. Po obědě ve školní jídelně se studenti i učitelé rozloučili se svými hostiteli, vyměnili si drobné dárky a němečtí účastníci odjeli do Benešova, odkud odjížděl jejich vlak.

Pětidenní pobyt a jeho náplň ohodnotili všichni účastníci velice pozitivně jako pestré a přínosné, kdy se hosté mohli seznámit s nejzajímavějšími místy v našem okolí a jejich památkami. Kromě různorodých exkurzí do historie naší země byly zařazeny i pohybové aktivity s pobytem v přírodě a vlastní návštěvy zábavných společenských akcí. Společně strávený čas přispěl nejen ke vzniku nových přátelství, ale i k obohacení jazykových znalostí a komunikačních dovedností českých žáků.