OA Neveklov

Materiální vybavení školy

Obchodní akademie je součástí moderního školního areálu, který zahrnuje kromě střední školy i domov mládeže, sportovní halu, školní jídelnu, byty pro pracovníky školy a základní školu. Školský areál je v provozu od 1. 9. 1998.

Střední škola je vybavená třemi pracovišti s výpočetní technikou, pro žáky je zajištěna možnost práce s PC nejen v době vyučování, ale i mimo výuku, denně do 17,30. Všechny pracovny se využívají nejen k výuce odborných předmětů jako jsou informační a komunikační technologie nebo písemná a elektronická komunikace, ale i k výuce ekonomických předmětů – účetnictví, ekonomická cvičení, …

K výuce jazyků slouží pracovny vybavené hi-fi věží, videorekordérem a televizí. Žáci oboru management ve stavebnictví se vyučují v rýsovně vybavené speciálním nábytkem a pomůckami. K výuce využívají SW Autocad v počítačových pracovnách.

Žáci oboru obchodní akademie využívají v předmětu fiktivní firma pracovny na domově mládeže vybavené kancelářskými přístroji a výpočetní technikou.

Pro občerstvení žáků slouží automaty s bagetami, sušenkami a čokoládovými výrobky, automaty na teplé i studené nápoje a bufet.

Ke škole patří domov mládeže 1. kategorie s provozem od neděle do pátku. Je to dvoupodlažní objekt s atriem, klubovnami, třílůžkovými pokoji s kuchyňkou a příslušenstvím, žehlírnou, sušárnou a dalšími místnostmi. K dispozici jsou ubytovaným také počítače a posilovna. Pro studenty je zajištěno celodenní stravování ve školní jídelně v areálu školy.

Pro volnočasové aktivity žáků je hojně využívána sportovní hala – především v nepovinných předmětech, které jsou žákům již tradičně nabízeny – florbal a sportovní hry.

Kalendář akcí

kalendar

Jste zde: Titulní stránka Základní informace Materiální vybavení školy