administrative docsadministrative docs

Historie školy

Obchodní akademie je zřízena jako univerzální střední odborná škola ekonomicko - podnikatelského zaměření připravující studenty na výkon různorodých činností spojených s podnikáním v podmínkách tržního hospodářství. Škola proto na širokém všeobecném a odborném základě vytváří a rozvíjí vlastnosti a dovednosti potřebné pro úspěšný výkon těchto činností v soukromých podnicích, obchodních společnostech, družstvech, právních formách podniků ve sféře výroby, v tuzemském i mezinárodním obchodě, ale také v peněžnictví, hotelnictví, cestovním ruchu i ve státní a veřejné správě.

Byla založena usnesením zastupitelstva obce Neveklov dne 20. 11. 1997, do sítě škol byla zařazena rozhodnutím MŠMT ČR čj. 14 783/98-21 ze dne 19. 3. 1998.

Škola se výrazně profiluje výukou cizích jazyků, odborných ekonomických předmětů, výpočetní technikou.