Studentský film Ohlédnutí I a II

 

Žáci 2.A Obchodní akademie Neveklov

Studenti: Kristýna Jarešová, Ladislava Kořínková, Pavlína Černá, Tomáš Reichenauer, Ivo Strohschneider

Střih: Tomáš Červenka

Odborná spolupráce: Miroslava Hulanová - Obchodní akademie Neveklov,

                                 Václav Šmerák, publicista a dokumentarista (autor dokumentárního filmu Vystěhování)

Ohlédnutí II

Sběr autentických vzpomínek posledních žijících pamětníků vystěhování Neveklovska za     II. světové války je z historického hlediska víc než záslužná a potřebná práce. V době, kdy stále ještě neprobíhá vědecké zpracování tohoto období českých dějin, je dobré zaznamenávat a kronikářskou formou bez větších zásahů ukládat střípky výpovědí očitých svědků života a souvislostí o existenci cvičiště SS v okrese Benešov. Je škoda, že se této činnosti nevěnují obdobná studijní místa v celém okrese. O to víc je počin studentů Obchodní akademie v Neveklově potřebné ocenit.

Osobně mě zaujala pokora studentů k pamětníkům. V přednášce v době přípravy natáčení jsme hovořili o řadě dokumentaristických postupů, rekonstrukcí, možností střihu výpovědí. Jsem rád, že se studenti nakonec rozhodli k volnému řazení výpovědí, kombinaci interiéru s exteriérem a vhodně řadili i obsah výpovědí bez zbytečného dramatizování formálními postupy. Je to znak, že se s problematikou seznámili do hloubky. Sledování natočených výpovědí dává nakonec sám plastický obraz o válečných událostech v regionu a technické berličky nejsou nutné. Jedná se o výsek dějin, který je možné dál doplňovat a zpracovávat.

Ponechám na divákovi, aby se sám ponořil do výpovědí a doporučuji přece jen malý úvod některého ze studentů pro lepší začlenění výpovědí do historických a časových souvislostí. Jde jen o ten fakt, že vystěhování probíhalo v době po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinhardta Heydricha, v době vypálení Lidic a následně postupné ztráty vojenských úspěchů Německa. Na pozadí těchto událostí jakoby poklidně plynou jednotlivé výpovědi a pozvolna nás vtahují do dramatu doby.

Celkový výsledek je také umocněn klidným, zaujatým vystupováním studentů v obraze dokumentu. Otázky jsou jasné, je vidět, že jsou připraveni a ve věci. Pamětníci jim důvěřují.

Doporučuji s materiálem Ohlédnutí I a II dál pracovat. V případě získání grantu na dokončení práce je pak možné ponechat tento materiál pro pozdější využití pro vědecké zpracování událostí a z natočeného materiálu s doplněním o vlastní texty studentů udělat konkrétní rekonstrukci některé události v reálném prostředí. Rozhodně je již nyní materiál vhodný pro promítání dalším studentům a žákům škol jako dobrá ilustrace části dějin České republiky.

Vážím si u celé práce uchopení tématu a zaujatost skupiny studentů pro celé dílo. Jejich osobní vklad povyšuje celý záměr na víc než školní práci.

Václav Šmerák                                                                                              

Krňany, Praha - 26. dubna 2013