Jak se učí učitelé v Neveklově

Více než čtyři stovky mateřských, základních a středních škol z celé České republiky se v březnu loňského školního roku ucházely o grant programu Erasmus+ školní vzdělávání v klíčové aktivitě 1 a pouze šedesát z těchto škol na konci května grant z Evropské unie získalo. Obchodní akademie Neveklov byla jednou z nich.

logoErasmusPlus

Roční projekt je zaměřen na vzdělávání učitelů jazyků, matematiky a informačních technologií. Tito učitelé se vydají do třech destinací, aby načerpali nové poznatky a inspiraci jak motivovat své žáky k ještě většímu zájmu o studium vybraných předmětů. Cestovat se bude do ne zcela tradičních destinací – učitelé se podívají do Bulharska, Litvy a Turecka.

Proč zrovna tyto destinace? „Doposud jsme navázali spolupráci se středními školami v Holandsku, Portugalsku, Španělsku, Itálii, Chorvatsku, Norsku, Švédsku, Německu a Rakousku,“ řekla manažerka projektu Jana Mužíková. „Záměrně jsme hledali partnery ze zemí, které leží východně od České republiky, protože věříme, že právě rozšíření partnerských svazků na všechny světové strany Evropské unie, nejen na západ, Vám poskytne celistvý obraz systému vzdělávání na středních školách. Partnery jsme vybírali velice pečlivě především podle úspěšnosti jejich absolventů a podařilo se nám navázat spolupráci s vynikajícími školami,“ dodala Mužíková.

15JobShadowingLogo01Učitelé stráví v těchto destinacích týden a mají za úkol „stínovat“ aktivity svých oborových kolegů – zaměří se na systém výuky, metody, rozsah kurikula, způsoby hodnocení, úrovně dovedností žáků a spoustu dalších faktorů. Především by však měli přinést na Obchodní akademii Neveklov příklady dobré praxe, a ty pak dále prezentovat nejen svým kolegům, ale i široké veřejnosti.

Koncem školního roku pak bude možné zúčastnit se závěrečné konference, která by měla zmapovat všechny výstupy tohoto projektu. Pokud byste měli zájem, sledujte prosím webové stránky školy, případně se mohou zájemci předběžně registrovat v sekretariátu obchodní akademie.